تهران، پل مدیریت، بلوار فرهنگ، نرسیده به میدان فرهنگ، خیابان معارف، نبش بن بست عرفان، پلاک 13

  نشانی پست الکترونیکی: info@maskangostar.ir

تلفن: 22098986 (21) 98+    فکس: 26760146 (21) 98+