نشست ارزیابی عملکرد مسکن گستر

نشست ارزیابی عملکرد مسکن گستر

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماه شرکت عمرانی مسکن گستر دوره منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ با حضور مدیران بانک مسکن، مدیران گروه مالی بانک مسکن، مدیرعامل و معاونین شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد.

 

دکتر مجید شهریاری مدیرعامل شرکت عمرانی مسکن گستر در ابتدا گزارشی از عملکرد و میزان بهره‌وری و همچنین روند رو به رشد شرکت ارائه نمود.

وی با اشاره به پروژه های جاری شرکت و میزان پیشرفت فیزیکی آنها از آمادگی شرکت جهت تحویل واحد های پروژه سبحان قرچک و پروژه نگین دولتخواه خبر داد.

در ادامه چالش های پیش روی شرکت به بحث گذاشته شد و راهکارها ، پیشنهادات و پیش بینی های لازم جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمرانی مسکن گستر با بیان اینکه تعهدات این شرکت همواره به نحو احسن انجام شده و می‌شود، متذکر شد: این مهم بدون توجه مدیران عالی بانک و همراهی آنها در چالش های پیش روی شرکت میسر نخواهد بود.

سایر اخبار

اسکرول به بالا