اطلاعات تماس

تلفن

۲۲۰۹۹۲۸۳ (۲۱) ۹۸+   ۲۲۰۹۹۱۸۷ (۲۱) ۹۸+

دورنگار

۲۶۷۶۰۱۴۶ (۲۱) ۹۸+

پست الکترونیکی

روابط عمومی: info@www.maskangostar.ir

آدرس

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داوود رشیدی ، شماره ۱۳

کد پستی

۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱

اطلاعات تماس

تلفن

۲۲۰۹۹۲۸۳ (۲۱) ۹۸+   ۲۲۰۹۹۱۸۷ (۲۱) ۹۸+

دورنگار

۲۶۷۶۰۱۴۶ (۲۱) ۹۸+

پست الکترونیکی

روابط عمومی: info@www.maskangostar.ir

آدرس

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داوود رشیدی ، شماره ۱۳

کد پستی

۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱
اسکرول به بالا

فرم ارسال پیام