آخرین اخبار و رویدادها

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه نگین بازدید به عمل آورد.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه های شرکت عمرانی مسکن گستر بازدید کرد. جمعی

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

بازدید رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه نگین دولتخواه

عیسی کاظم نژاد رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه 1008 واحدی نگین دولتخواه بازدید

۴ مرداد ۱۴۰۱

مناقصه چهار بلوک از مجتمع نگین دولتخواه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، در روز چهارشنبه - یکم تیر ماه

۱ تیر ۱۴۰۱

بازدید سرپرست گروه مالی بانک مسکن و مدیرعامل شرکت مسکن گستر از پروژه نیلو پارک

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، دکتر مجید شهریاری مدیرعامل شرکت عمرانی مسگن

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

بازدید هیات مدیره بانک مسکن و مدیر عامل مسکن گستر از پروژه ۱۰۰۸ واحدی نگین دولتخواه

بازدید از پروژه نگین دولتخواه به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، دکتر مجید

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه نگین بازدید به عمل آورد.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه های شرکت عمرانی مسکن گستر بازدید کرد. جمعی از مدیران گروه مالی بانک مسکن به همراه مدیر عامل و معاونین شرکت عمرانی مسکن گستر ایشان را مشایعت کردند. در این بازدید که روز

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

بازدید رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه نگین دولتخواه

عیسی کاظم نژاد رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه 1008 واحدی نگین دولتخواه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر رئیس هیئت مدیره بانک مسکن به همراه دکتر مجید شهریاری مدیر عامل شرکت عمرانی مسکن گستر

۴ مرداد ۱۴۰۱

مناقصه چهار بلوک از مجتمع نگین دولتخواه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، در روز چهارشنبه - یکم تیر ماه هزار و چهارصد و یک فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات عمرانی چهار بلوک از پروژه 1008 واحدی نگین صورت پذیرفت.  

۱ تیر ۱۴۰۱

بازدید سرپرست گروه مالی بانک مسکن و مدیرعامل شرکت مسکن گستر از پروژه نیلو پارک

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، دکتر مجید شهریاری مدیرعامل شرکت عمرانی مسگن گستر و مهندس محمدرضا رحیمی رییس هیات مدیره به همراه مهندس شهاب حاتمی مدیرعامل شرکت واسپاری آباد مسکن و دکتر مهدی طحافچی سرپرست گروه مالی

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

بازدید هیات مدیره بانک مسکن و مدیر عامل مسکن گستر از پروژه ۱۰۰۸ واحدی نگین دولتخواه

بازدید از پروژه نگین دولتخواه به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، دکتر مجید شهریاری مدیرعامل و جناب آقای رضا بهروزی نیا معاون مالی و اداری شرکت عمرانی مسگن گستر به همراه عضو محترم هیات مدیره بانک مسکن جناب

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
اسکرول به بالا