تاریخچه

مسکن گستر از دیروز تا امروز

شرکت عمرانی مسکن گستر(سهامی خاص) در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۳۷ تحت عنوان شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد ( با مسئولیت محدود) تشکیل و به ثبت رسیده است. سپس در ۲۰ دی ماه ۱۳۵۳ نام و نوع شرکت به شرکت سهامی خاص عمرانی و ساختمانی ملارد تبدیل و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۷۰ نام شرکت به شرکت سهامی خاص کشاورزی و عمرانی ملارد تغییر یافته و در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۶ نام شرکت به سرمایه گذاری مسکن گستر(سهامی خاص) و نیز سال مالی شرکت به ۳۱ شهریور ماه تغییر یافت.  در تاریخ یکم خرداد ماه ۱۳۸۷ عبارت سرمایه گذاری از نام شرکت حذف و به شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) تبدیل گردید . در حال حاضر شرکت عمرانی مسکن گستر واحد تجاری فرعی شرکت گروه مالی بانک مسکن است و واحد تجاری نهایی گروه ، بانک مسکن می باشد . مرکز اصلی شرکت واقع در تهران می باشد .

اسکرول به بالا