آگهی مناقصات

تصویر آگهیعنوان مناقصهمنطقهتاریخ انتشارمهلت شرکتوضعیتاطلاعات بیشتر
مناقصه دو مرحله ای عملیات ساختمانی ۴ بلوک از مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

مناقصه دو مرحله ای عملیات ساختمانی ۴ بلوک از مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

استان تهران
2022-05-31
دو مرحله ای
اطلاعات بیشتر
عنوان مناقصهمنطقهتاریخ انتشار

مناقصه دو مرحله ای عملیات ساختمانی ۴ بلوک از مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

استان تهران
اسکرول به بالا