آگهی مناقصات

تصویر آگهیعنوان مناقصهمنطقهتاریخ انتشارمهلت شرکتوضعیتاطلاعات بیشتر
مناقصه دو مرحله ای عملیات ساختمانی ۴ بلوک از مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

مناقصه دو مرحله ای عملیات ساختمانی ۴ بلوک از مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

استان تهران
31 شهریور 1401
دو مرحله ای
اطلاعات بیشتر
مناقصه عملیات گودبرداری پروژه ساختمان اداری تجاری ظفر

مناقصه عملیات گودبرداری پروژه ساختمان اداری تجاری ظفر

استان تهران
31 شهریور 1401
تجدید فراخوان
اطلاعات بیشتر
مناقصه عملیات ساختمانی پروژه برج مسکونی نیلو پارک

مناقصه عملیات ساختمانی پروژه برج مسکونی نیلو پارک

استان تهران
10 مرداد 1401
عمومی
اطلاعات بیشتر
مناقصه عملیات نازک کاری پروژه مجتمع مسکونی نگین دولتخواه

مناقصه عملیات نازک کاری پروژه مجتمع مسکونی نگین دولتخواه

استان تهران
10 شهریور 1401
یک مرحله ای
اطلاعات بیشتر
مناقصه عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژه برج اداری

مناقصه عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژه برج اداری

استان تهران
10 مرداد 1401
عمومی
اطلاعات بیشتر
اسکرول به بالا