مجمع عمومی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد

مجمع عمومی  سالیانه شرکت مسکن گستر  برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور مدیران و نمایندگان بانک مسکن، مشاور مدیرعامل بانک، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس …

مجمع عمومی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد Read More »