برج مسکونی نیلو پارک

موضوع قرارداد

محل پروژه

متراژ زمین

زیربنای ناخالص

کاربری

مسکونی

تعداد طبقات

17

کارفرما

شرکت واسپاری آباد مسکن
وضعیت پروژه
پیشرفت پروژه 20%
اسکرول به بالا