پروژه ساختمانی سبحان قرچک

موضوع قرارداد

محل پروژه

متراژ زمین

زیربنای ناخالص

کاربری

تعداد طبقات

کارفرما

وضعیت پروژه
پیشرفت پروژه 0%
اسکرول به بالا