مناقصه دو مرحله ای عملیات ساختمانی ۴ بلوک از مجتمع مسکونی تعاونی فرهنگیان

تاریخ انتشار

۵ خرداد ۱۴۰۱

مهلت شرکت

۱۴۰۱-۰۳-۱۰

منطقه

استان تهران

وضعیت

دو مرحله ای

تاریخ انتشار

۵ خرداد ۱۴۰۱

مهلت شرکت

۱۴۰۱-۰۳-۱۰

منطقه

استان تهران

وضعیت

دو مرحله ای
اسکرول به بالا