مجمع عمومی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد

مجمع عمومی  سالیانه شرکت مسکن گستر  برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور مدیران و نمایندگان بانک مسکن، مشاور مدیرعامل بانک، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر فعالیت های این شرکت در قالب پروژه های جاری و تکمیل پروژه های قبلی در حوزه های مختلف و هم چنین برنامه های آتی شرکت، در قالب پروژه های مربوطه در جلسه تشریح شد.

دکتر مجید شهریاری ، مدیرعامل شرکت عمرانی مسکن گستر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و وظیفه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه دراجرای طرح های عمرانی، وظایف شرکت عمرانی مسکن گستر را به عنوان تنها شرکت تخصصی تابعه با مالکیت کامل بانک مسکن، مهم برشمرد.

وی با بیان تلاش های این شرکت در جهت تحقق اهداف بانک و دولت از همکاری آن ها تشکر و با  ابراز امیدواری از حسن اجرای تعهدات، ساخت مسکن با کیفیت را مهمترین برنامه پیش روی شرکت برشمرد.

در پایان جلسه، دکتر شهریاری از تلاش های مدیر عامل بانک مسکن ، گروه مالی بانک مسکن و کارمندان شرکت عمرانی مسکن گستر که در انجام تعهدات شرکت از هیچ تلاشی دریغ نکردند، تشکر و قدردانی نمود.

سایر اخبار

اسکرول به بالا