آخرین اخبار و رویدادها

نشست ارزیابی عملکرد مسکن گستر

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماه شرکت عمرانی مسکن گستر دوره منتهی به 1402.12.29 با حضور

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجمع عمومی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد

مجمع عمومی  سالیانه شرکت مسکن گستر  برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمرانی مسکن

۲۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت عمرانی مسکن گستر در اجلاس طرح انتخاب ملی

شرکت عمرانی مسکن گستر در اجلاس طرح انتخاب ملی موفق به کسب عناوین زیر شد. لوح

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه نگین بازدید به عمل آورد.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه های شرکت عمرانی مسکن گستر بازدید کرد. جمعی

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

بازدید رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه نگین دولتخواه

عیسی کاظم نژاد رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه 1008 واحدی نگین دولتخواه بازدید

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

مناقصه چهار بلوک از مجتمع نگین دولتخواه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، در روز چهارشنبه - یکم تیر ماه

۱ تیر ۱۴۰۱

نشست ارزیابی عملکرد مسکن گستر

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماه شرکت عمرانی مسکن گستر دوره منتهی به 1402.12.29 با حضور مدیران بانک مسکن، مدیران گروه مالی بانک مسکن، مدیرعامل و معاونین شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد.   دکتر مجید شهریاری مدیرعامل شرکت عمرانی مسکن

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجمع عمومی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برگزار شد

مجمع عمومی  سالیانه شرکت مسکن گستر  برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمرانی مسکن گستر برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱402 با حضور مدیران و نمایندگان بانک مسکن، مشاور مدیرعامل بانک، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی

۲۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت عمرانی مسکن گستر در اجلاس طرح انتخاب ملی

شرکت عمرانی مسکن گستر در اجلاس طرح انتخاب ملی موفق به کسب عناوین زیر شد. لوح زرین برترین انتخاب ملی صنعت ساختمان و انبوه سازی. لوح زرین معتبرترین و حرفه ای ترین ابر شرکت ساختمانی و رتبه نخست کیفیت اجرایی و

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه نگین بازدید به عمل آورد.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه های شرکت عمرانی مسکن گستر بازدید کرد. جمعی از مدیران گروه مالی بانک مسکن به همراه مدیر عامل و معاونین شرکت عمرانی مسکن گستر ایشان را مشایعت کردند. در این بازدید که روز

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

بازدید رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه نگین دولتخواه

عیسی کاظم نژاد رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از پروژه 1008 واحدی نگین دولتخواه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر رئیس هیئت مدیره بانک مسکن به همراه دکتر مجید شهریاری مدیر عامل شرکت عمرانی مسکن گستر

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

مناقصه چهار بلوک از مجتمع نگین دولتخواه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر، در روز چهارشنبه - یکم تیر ماه هزار و چهارصد و یک فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات عمرانی چهار بلوک از پروژه 1008 واحدی نگین صورت پذیرفت.  

۱ تیر ۱۴۰۱
اسکرول به بالا